Tıkla Ara: 0 (536) 723 06 15

Evden eve nakliyat sektöründe sizlerde çalışmak ve hizmet vermek isterseniz gerekli olan belgelere sahip olmalısınız. Bu belgeler özel sektörden alınabilir bir belge değildir, direkt olarak devlet kurumlarından alabilirsiniz.

Bu belgeleri sıralayacak olursak; k1, k2, k3 belgeleri olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. K belgelerinin genel amacı taşımacılık sektöründe çalışan firmaların yada kişilerin bu işe yetkinliğinin bulunduğunu kanıtlayan belgedir. Kısaca bu belgelere taşımacılık (nakliyat ehliyeti de denilebilir). Gebze evden eve nakliyat – Aşıroğlu nakliyat olarak k1 k2 ve k3 belgelerini alabilmek için gereken şartları bu makalemizde sizlerle paylaşıyoruz.

a) K1 yetki belgesi için müracaat eden gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 25 ton taşıma hacmine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.
b) K1 yetki belgesi için müracaat eden kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus öz mal taşıtlarla en az 75 ton taşıma hacmine ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

K1 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

K1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

Oto kurtarıcı, lastik tekerlekli vinç, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur Gebze evden eve nakliyat.

İl sınırları içinde toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla yapılacak olan ticari amaçlı taşımacılık faaliyetleri için K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinden tonaj yönünde asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz. Bu konumda ki mükellefler için 31.12.2010 tarihine kadar, K1 belgesi bedeli %90 indirimli olup, normal ücret olan 14.244,-TL yerine 1.424.40,-TL bedelle verilir. Azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla il sınırları içinde yapılacak ticari amaçlı taşımacılık faaliyetlerine yönelik denetimler başlamıştır.

K1 yetki belgesi sahipleri sözleşme yapmak suretiyle başka araçları kiralayamaz, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kendisine ait olmayan araçları ilave ettiremezler. K1 belgesi beş yıl süreyle verilir, süre dolmadan altmış gün öncesinden ve tanınan son güne kadar yenileme amacıyla müracaat edenlerden, k1 belgesinin o günkü bedelinin %15 i bedelle, yetki belgeleri yenilenir evden eve nakliyat Gebze.

Tüzel kişiliği haiz K1 belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır.

K1 belgesi çerçevesinde ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Web Tasarım ve Uygulama: Lokman Güneş